Giới thiệu

TheBookData chính thức hoạt động từ năm 2021.

TheBookData mong muốn trở thành một website chuyên về Sách với thông tin khách quan, đáng tin cậy và dễ truy cập.

Những nội dung chính được đăng tải trên TheBookData bao gồm:

  • List sách
  • Thông tin sách
  • Thông tin tác giả

Và sau cùng, mọi bài viết trên TheBookData là miễn phí và sẽ mãi như vậy.

Back to top button